Ondernemersadviseur&coach, Agrarisch coach.

Je bent ondernemer met een mkb bedrijf of met een agrarisch bedrijf. Je wordt vooral gemotiveerd voor je vak of product. Bij de bedrijfsvoering zijn er vragen, problemen of zie je kansen waar je aan wilt werken.
Dat kunnen we samen doen. Praktisch en zo dat je liefde voor het werk maximaal aansluit bij de behoefte van de klant. En dus ook zakelijk een succes is.
agrarisch coach
ondernemersadviseur en coach

Platteland.

Het platteland staat midden in een grote verandering. Er zijn bedreigingen en kansen. Vaak met grote gevolgen voor mensen die er leven en werken. Naast mijn rol als agrarisch coach ben ik actief betrokken bij de Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk (OBW), de lokale omgevingsvisie Buitengebied, met onderzoeken en door projecten op te starten.
Een speciale interesse is het ontwikkelen van nieuwe woon- en werkmogelijkheden op of bij boerderijen onder andere door het splitsen naar meer woningen, met ruimte voor bedrijvigheid en een passende duurzame erfinrichting.
Zie hiervoor:
het nieuwe erf

PRIVACYVERKLARING, klik hier.

 

 

 

 .

Agrarisch bedrijf?
Nu gratis een goed en onafhankelijk keukentafelgesprek!
(voor boeren in regio Foodvalley)

Over agrarisch coachen

over de kansen voor het platteland